Visie

Informatie- en ontmoetingsruimte de ‘Kelle’ staat open voor alle (groot)ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar, ongeacht hun nationaliteit, cultuur, religie of geaardheid en streeft daarbij naar een maximale toegankelijkheid van het aanbod voor ieder gezin.

De laagdrempelige werking van informatie- en ontmoetingsruimte de ‘Kelle’ vertrekt vanuit een respectvolle houding, waarbij authenticiteit en vertrouwen de hoekpijlers vormen. Het aanbod en de werking van de ontmoetingsruimte zijn continu in beweging en worden voortdurend afgestemd op de noden en wensen van haar bezoekers. 

Door de gezinnen zelf de regierol te geven, wil ontmoetingsruimte informatie- en ontmoetingsruimte de ‘Kelle’ inspelen op concrete maatschappelijke vraagstukken en wil het een aanbod realiseren dat samen met de gezinnen, voor de gezinnen wordt uitgewerkt.

Missie

Informatie- en ontmoetingsruimte de ‘Kelle’ zet in op volgende zaken :

Verbindingen creëren tussen gezinnen met verschillende achtergronden door momenten en activiteiten aan te bieden waar ontmoeting en dialoog centraal staan.

Gezinnen versterken door ze te betrekken bij de vormgeving van het aanbod en door samen activiteiten te organiseren die uitgaan van hun krachten, vragen en/of noden.

Een geborgen plek zijn waar (groot)ouders samen met hun kind tot rust kunnen komen of een gezellig praatje kunnen slaan met andere (groot)ouders.

Activiteiten en acties organiseren die de band tussen (groot)ouders en hun kinderen versterken en er op gericht zijn om (groot)ouders te bekrachtigen in hun opvoedingsrol.

(Groot)ouders de kans geven om nieuwe vaardigheden of informatie op te doen die afgestemd zijn op hun krachten, vragen en/of noden met het oog op het verhogen van de zelfredzaamheid van de gezinnen.