OPENINGSUREN

Donderdagochtend :                 10u00 – 12u00
Dinsdagnamiddag :                   16u00 – 18u00
Woensdagnamiddag :               15u00 – 18u00
 
(in de toekomst ook op zaterdagochtend)

LIDMAATSCHAP

Per gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres, kan er 1 lidkaart aangemaakt worden.
Kostprijs:        
Normaal tarief :                 € 8 / jaar per gezin
Sociaal tarief :                   € 3 / jaar per gezin (*)

(* Lidkaarten aan sociaal tarief zijn uitsluitend verkrijgbaar via de sociale dienst van het OCMW De Haan)

CATEGORIEËN SPEELGOED

Leeftijdscategorieën:
•    0 tot 3 jaar
•    +3 jaar
•    +6 jaar
•    +10 jaar
•    +12 jaar

Speelgoedcategorieën:
•    Baby
•    Educatief
•    (Bord)Spellen
•    Puzzels
•    Buitenspeelgoed
•    Constructiespel
•    Fantasiespel

RESERVEREN

Spelmaterialen die uitgeleend zijn, kunnen gratis gereserveerd worden in de spelotheek of via de website van Bibliotheek De Haan.
De reservatie vervalt indien het speelgoed niet binnen 7 dagen wordt afgehaald.
Interbibliothecair leenverkeer voor spelmaterialen wordt niet toegestaan.

BOETEREGELING

Te laat :                   0,20 cent per dag.
Na 4 weken :           Terugvordering aankoopprijs spelmateriaal.
            
Bij beschadiging of het ontbreken van onderdelen wordt de lener verwittigd.
 
Als het spelmateriaal volledig kapot of verloren is en bijgevolg niet meer uitleenbaar :
< € 150 : 100 % van de aankoopprijs.
> € 150 : dit wordt beslist door de spelotheek verantwoordelijke.
 
Als het spelmateriaal verloren en/of beschadigd is maar wel nog uitleenbaar :
•    Verlies en/of beschadiging van onderdelen : € 2,50 per onderdeel
•    Verlies en/of beschadiging van de speldoos/opbergbox : € 5
•    Verlies van de spelregels : € 1

Indien er nog openstaande boetes zijn, kan er geen nieuw spelmateriaal uitgeleend worden.

UITLEENTERMIJN, SPELMATERIALEN PER UITLEENBEURT EN VERLENGING

•    3 stuks per uitleenbeurt (per gezin).
•    Maximaal 4 weken
•    1x uitgezonderd gereserveerde stukken.

AANSPRAKELIJKHEID

De spelotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
 
De ouders zijn verantwoordelijk voor het spelmateriaal.